DigitaBiz Tăng Cường Hợp Tác Với Circuit Atlantic

Mối quan hệ hợp tác giữa DigitaBiz và Circuit không ngừng phát triển trong hơn hai năm qua. DigitaBiz là đối tác phát triển Website thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch và triển khai tiếp thị/quảng cáo trực tuyến cho Circuit Atlantic Group có trụ sở tại New Jersey, Hoa Kỳ.

 

Toàn bộ các công đoạn thiết kế & xây dựng website thương mại điện tử cho Circuit Atlantic đều được DigitaBiz thực hiện, dựa trên ý tưởng và chiến lược kinh doanh của đối tác. Hai bên triển khai dự án theo quy trình được xây dựng và hoàn thiện trong suốt thời gian hợp tác vừa qua.

 

DigitaBiz đảm nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai tiếp thị/quảng cáo trực tuyến với mục tiêu thúc đẩy kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho Cổng Thương mại điện tử của Circuit Atlantic theo từng giai đoạn thời gian. Hai bên xây dựng và duy trì kênh liên lạc liên tục để thực hiện chiến lược & kế hoạch tiếp thị/quảng cáo trực tuyến cho dự án một cách hiệu quả về kinh doanh, thương hiệu và chi phí; đồng thời, hai bên trao đổi học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao nghiệp vụ dự án và phát triển kinh doanh của mỗi bên.

 

Mối quan hệ hợp tác xuyên đại dương này đã giúp DigitaBiz thực hiện dự án xây dựng website thương mại điện tử và tiếp thị/quảng cáo trực tuyến có nhiều kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn khi thực hiện dự án có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và tinh thần hữu hảo này.

 

DigitaBiz

 

 
 

Testimonials

Tham khảo nhận xét của Khách hàng về DigitaBiz.

Learn More