DigitaBiz Quảng Bá Sản Phẩm Dầu Cánh Buồm

Chứng kiến tốc độ tăng trưởng người dùng Internet mạnh mẽ, xu hướng tìm hiểu và mua sắm sản phẩm tiêu dùng trên Internet của người dùng Việt Nam, Lãnh đạo Công ty TNHH Lam Soon Việt Nam đã định hướng kết hợp quảng bá sản phẩm dầu ăn Sailing Boat, thường được gọi là dầu Cánh Buồm trên Internet với các phương thức quảng bá truyền thống nhằm phổ biến tốt nhất các lợi thế của sản phẩm với người tiêu dùng; Hãng đã chọn DigitaBiz thực hiện dự án này.

 

DigitaBiz nhận được sự tín nhiệm của Hãng, thực hiện quảng bá sản phẩm từ lập kế hoạch truyền thông, quảng bá nội dung, hình ảnh sản phẩm tới báo cáo và phát triển chiến dịch tối ưu nhằm đạt được yêu cầu của Hãng đề ra.

 

Với kinh nghiệm, chuyên môn và các mối quan hệ đối tác truyền thông, DigitaBiz hướng đúng, truyền thông đầy đủ thông điệp và các lợi thế của sản phẩm tới khách hàng mục tiêu, khẳng định vị thế và uy tín của sản phẩm trên thị trường thông qua Internet và báo chí truyền thống. Sản phẩm trở nên phổ biến, gần gũi và ý nghĩa hơn với lượng người tiêu dùng ngày càng tăng nhờ các đặc điểm nội trội của sản phẩm và tính liên lục của thông tin truyền thông.

 

Thông qua dự án, DigitaBiz thể hiện được uy tín và năng lực trong thực hiện các dự án truyền thông/PR trực tuyến và truyền thống - một trong những chuyên môn và lợi thế của DigitaBiz.

 

DigitaBiz

 

 
 

Testimonials

Tham khảo nhận xét của Khách hàng về DigitaBiz.

Learn More