Ba nhiệm vụ chính của một SEO chuyên nghiệp

Bạn muốn website của mình được xếp vị trí cao trên trang kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm thông tin về ngành nghề, dịch vụ của bạn? Mục tiêu đó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn bắt tay thực hiện công việc Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO).

 

Ba nhiệm vụ chính cho tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO) cần thực hiện triệt để nếu muốn từ khoá được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm: Tối ưu trong trang, Tối ưu kỹ thuật và Tối ưu ngoài trang.

Tối ưu công cụ tìm kiếm trong trang (On-page SEO) là việc thực hiện tối ưu các cấu phần trong một trang hoặc nhóm các trang của một trang web nhằm tăng mức độ tối ưu với công cụ tìm kiếm cho tổng thể website đó. Chúng ta gọi là tối ưu trong trang, vì chúng ta tập trung vào nhiều cấu phần nội dung khác nhau trên trang đó; cụ thể là tối ưu nội dung, lựa chọn từ khoá và tối ưu các thẻ Meta cho trang đó.

 

Tối ưu kỹ thuật trong trang (Technical SEO) là việc tối ưu cấu phần kỹ thuật của tổng thể website, bao gồm tối ưu cấu trúc và mã lập trình nhằm đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm thấy và hiểu được nội dung của website. Phần việc này rất cần thiết và quan trọng vì toàn bộ công sức tối ưu nội dung trong trang được thực hiện rất cẩn trọng nhưng lại không được công cụ tìm kiếm biết đến, chỉ vì không thực hiện công đoạn tối ưu Kỹ thuật  này.

 

Tối ưu công cụ tìm kiếm ngoài trang (Off-page SEO) là quá trình tối ưu bên ngoài trang web, hay nói cách khác là xây dựng các mỗi quan hệ bên ngoài, cụ thể hơn là mối quan hệ với các quản trị viên web khác. Như chung ta thường hiểu, công việc tối ưu ngoài trang là công việc xây dựng liên kết (link) về trang web của mình. Tuy nhiên quá trình này đã phát triển rất xa, bao gồm cả quá trình tương tác trên mạng xã hội và các công việc tối ưu ngoài trang khác, cụ thể là việc phát triển nội dung hấp dẫn.

 

Thông qua ba nhiệm vụ chính yếu này của SEO, ta có thể nhận thấy nội dung được xếp hạng cao trên trang kết quả tìm kiếm cần nỗ lực xây dựng website thân thiện với công cụ tìm kiếm, phát triển nội dung chất lượng và luôn duy trì mở rộng mối quan hệ trực tuyến. 

 
 

Testimonials

Tham khảo nhận xét của Khách hàng về DigitaBiz.

Learn More